TP. Hà Tĩnh dự kiến thu trên 15 tỷ đồng từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Theo thông tin từ UBND TP Hà Tĩnh, thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Nghị quyết 24/NQ-HĐND tỉnh về Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đến nay, địa phương đã thu đạt 12 tỷ đồng và dự kiến đạt trên 15 tỷ đồng trong năm 2019.

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn TP Hà Tĩnh ngày càng được cải thiện.

Theo đó, một số đối tượng hiện có mức thu khá như hộ gia đình không kinh doanh, hộ kinh doanh nhà nghỉ, phòng trọ, trường học, chợ, bệnh viện…

Một số địa bàn đạt tỷ lệ khả quan như phường Bắc Hà, Trần Phú, Nguyễn Du, xã Thạch Môn, Thạch Bình.

Theo đánh giá, kết quả thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Nghị quyết 24 giai đoạn 1 mặc dù chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng đã góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố. Mặt khác, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố ngày càng được cải thiện.

Người dân được phát giỏ phân loại rác miễn phí để thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Ngoài ra, sau 2 tháng thực hiện phân loại rác tại nguồn, đến nay, tỷ lệ phân loại trung bình của TP Hà Tĩnh đạt 28,2%. Kết quả bước đầu cho thấy, người dân đã có ý thức trong việc phân loại rác thải, tái sử dụng các thành phần rác có thể tái chế, hạn chế lượng rác phát sinh ra môi trường.

Để nâng cao hiệu quả thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, TP Hà Tĩnh đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân cũng như đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ mua sắm phương tiện, tăng tần suất thu gom rác để nâng cao chất lượng dịch vụ…

An Nhiên

Đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *